முஹம்மது எனும் இறைத்தூதர் பெயரை மம்ஹா எனும் ரிஷி என சுலோம் கூறுகிறது.

சுலோக உண்மைகள்..! 2

–  இப்னு கலாம்  சென்ற தொடரில் அதர்வண வேதம் 20-ஆம் நூல் 127வது காண்டம் சுலோகம் 1-13 வரை பார்த்தோ ...

Read More
சுலோக உண்மைகள்..!

சுலோக உண்மைகள்..! 1

–  இப்னு கலாம்  மேலும், நான் அவர்களுக்கு அவகாசம் அளித்துக்கொண்டிருக்கின்றேன்; திண்ணமாக என்னுடைய ...

Read More