இந்துக்கள் முஸ்லீம்களைப் பற்றிக் கேட்கும் கேள்வி

இந்துக்கள் முஸ்லீம்களைப் பற்றிக் கேட்கும் கேள்வி

இந்துக்கள் முஸ்லீம்களைப் பற்றிக் கேட்கும் கேள்வி.ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அல்லாஹ் வேதங்களை அருளி ...

உருவம் இல்லாதவனே இறைவன்..!

உருவம் இல்லாதவனே இறைவன்..!

உருவ வழிபாடு என்பது இந்துத்துவத்தின் ஆதார வழிபாட்டு அம்சமாகும்.அந்த அம்சம் பல்வேறு வகைகளில் வெள ...

வேதம் எது?

வேதம் எது?

Originally posted 2018-05-16 22:18:52. –  இப்னு கலாம்  கேள்வி 2: எந்த வேதம் இந்தியாவில் அருளப்ப ...

தீவிரவாதத்தைக் கருவறுக்கும் இஸ்லாம்..!

தீவிரவாதத்தைக் கருவறுக்கும் இஸ்லாம்..!

“எவனொருவன் அநியாயமாக மற்றொருவனைக் கொலை செய்கிறானோ அவன் மனிதர்கள் யாவரையும் கொலை செய்தவன் ப ...

ராமரும், கிருஷ்ணரும் இறைவனின் திருத்தூதர்களா?

ராமரும், கிருஷ்ணரும் இறைவனின் திருத்தூதர்களா?

ராமரும், கிருஷ்ணரும் இறைவனின் திருத்தூதர்களா? ...