தாருங்கள்..!பெறுவீர்கள்…!!

தாருங்கள்..!பெறுவீர்கள்…!!

எது உங்களுக்கு அதிகம் வேண்டுமோ அதை நீங்கள் முதலில் தேவைப்படும் மற்றவர்களுக்குக் கொடுத்துப்பாருங ...

எண்ணங்களின் எதார்த்தங்கள்..!

எண்ணங்களின் எதார்த்தங்கள்..!

எண்ணங்களே எம் வாழ்வை புடம் போடும் ஊக்கிகள்.அவை பல்வேறு நிலைமைகளில் எம் செயல்பாடுகளின் காரணிகளாக ...

மன்னிப்பின் மகத்துவம்..!

மன்னிப்பின் மகத்துவம்..!

மேலும் அந்நாளில் சத்தியம் மட்டுமே கனமுடையதாயிருக்கும். எவர்களுடைய நன்மைகளின் எடை கனமாக இருக்கும ...

ஹிஜாபுக்குப் பின் கண்ட வாழ்க்கை!

ஹிஜாபுக்குப் பின் கண்ட வாழ்க்கை!

இறைநம்பிக்கை கொண்டவர்களே! உங்களுடைய அடிமைகளான ஆண்களும் பெண்களும் பருவ வயதை அடையாத உங்கள் சிறுவர ...