ஜகாத்

ஜகாத்

ஜகாத் இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கடமைகளில் ஸகாத்தும் ஒன்றாகும். ...

அடிப்படைத் தூண் ஜகாத்..!

அடிப்படைத் தூண் ஜகாத்..!

ஜகாத்’ வழங்குவது பொருளாதாரம் வளர்ச்சியடைய காரணமாக அமைகிறது. நன்மைகள் வளர காரணமாகிறது.. ...