None

Originally posted 2018-05-16 22:18:52. –  இப்னு கலாம்  கேள்வி 2: எந்த வேதம் இந்தியாவில் அருளப்ப ...

0 Comments
வேதங்கள் இறைவாக்காக இருந்தாலும் கூட குர்ஆனைப் பின்பற்ற வேண்டுமா?

குர்ஆனைப் பின்பற்ற வேண்டுமா? வேதங்கள் இறைவாக்காக இருந்தாலும் கூட குர்ஆனைப் பின்பற்ற வேண்டுமா? ...

0 Comments
படைப்பாளனின் இறுதிவேதம்!

படைப்பாளன் நீங்களா? இறைவனா? உங்களைப் படைப்பவன் அல்லாஹ்வே! படைப்பாளனின் இறுதிவேதம்! அகிலங்களின் ...

0 Comments