இறைமாறிலிருந்து விலக்கம்..! புனித ரமளானின் உன்னத தாத்பர்யம்..!!

இறைமாறிலிருந்து விலக்கம்..! புனித ரமளானின் உன்னத தாத்பர்யம்..!!

வாழ்வின் ஒவ்வொரு நாழிகையையும் பசுமைப்படுத்தி எம் உள்ளங்களை சலவை செய்து பவித்ரப்படுத்துவது புனித ...

தூய்மைப்படுத்துகின்ற மாதம் தான் ரமளான்

தூய்மைப்படுத்துகின்ற மாதம் தான் ரமளான்

இதயத்தையும், பார்வையையும், செயல் களையும், ஒட்டுமொத்த வாழ்வையும் தூய்மைப்படுத்துகின்ற மாதம் தான் ...

நோன்பு ஒரு கேடயம்..!

நோன்பு ஒரு கேடயம்..!

Originally posted 2015-06-21 20:25:31. – முஸ் நோன்பு (பாவங்களிலிருந்து காக்கின்ற) கேடயம் ...

புனித ரமளானின் உன்னத தாத்பர்யம்..!!

புனித ரமளானின் உன்னத தாத்பர்யம்..!!

வாழ்வின் ஒவ்வொரு நாழிகையையும் பசுமைப்படுத்தி எம் உள்ளங்களை சலவை செய்து பவித்ரப்படுத்துவது புனித ...